Blomlådor som farthinder - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under sommarhalvåret är blomlådor på gatan ett sätt att ge signaler till bilister att sänka hastigheten. Här kan du läsa om hur du går till väga om du vill ställa ut blomlådor som farthinder på din gata.

Blomlådor där det är god framkomlighet

Blomlådor på gatan lämpar sig bäst på gator med god framkomlighet. På ett antal gator är det inte lämpligt att ha blomlådor på grund av att de riskerar att försämra framkomligheten eller för att sikten blir dålig. Grundförutsättningen för att få tillstånd är att gatan bör vara minst 4,5 meter bred. Gatan där blomlådorna placeras måste ha utfarter från villor. Gatan får inte ha karaktär av huvudgata med inslag av genomfartstrafik. Den får inte heller tillhöra huvudnätet för gång- och cykeltrafiken. Är du osäker på om din gata är lämplig för blomlådor, hör av dig till oss.

Ansökan

Om du är intresserad av att ställa ut blomlådor som farthinder på din gata kan du skicka in en ansökan om detta till kommunen. Innan du ansöker vill vi att du läser igenom kommunens riktlinjer och tar reda på om den gata du önskar ställa blomlådor på är lämplig utifrån kriterierna på denna sida. Utplacering av blomlådor beviljas under sommarhalvåret, mellan 1 maj och 30 september.

En ny ansökan skickas in varje år, tidigast i januari det år ansökan gäller. Du som ansöker om blomlådor måste bo på den gata där de ska placeras. Två kontaktpersoner som ansvarar för blomlådorna måste anges i ansökan, som kommunen kan kontakta om det skulle uppstå något problem eller klagomål.

Medgivande från grannar

För att få din ansökan godkänd måste boende i fastigheterna närmast blomlådans placering samt majoriteten av övriga grannar längs gatan också vara positivt inställda till utplaceringen av farthinder och det är ditt ansvar som sökande att informera alla längs gatan.

Det är du som sökande som ansvarar för att informera och samla in dessa medgivanden. Det finns en blankett du kan använda för detta i denna e-tjänst. Du ansvarar för att förvara dessa medgivanden och ska kunna visa upp dessa vid förfrågan från Borlänge kommun.

Blomlådornas utformning och placering

Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av sökande. Blomlådorna ska utformas efter kommunens ritning och de ska vara uppmärkta med reflexer på alla sidor för att synas tydligt. Reflexer tillhandahålls av Stadsmiljö efter beviljat tillstånd.

Klicka här för att ta del av kommunens ritning för blomlådor (PDF, öppnas i nytt fönster).

Blomlådorna ska vara planterade med lämpligt antal plantor och hållas i prydligt skick. Blomlådan och planteringen får tillsammans ej överstiga 80 cm och sökande måste motverka att blomlådorna/gaturummet blir en lekplats för barn. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger ansvaret på bilföraren.

Blomlådorna ska placeras minst 20 meter från gatukorsning. Det måste finnas fri sikt på minst 50 meter på var sida av blomlådorna. Blomlådorna placeras med cirka 7-9 meters mellanrum och cirka 4 meters utrymme ska finnas för att kunna passera dom. Samråd av placering ska se tillsammans med Stadsmiljö.

Uppstår problem med farthindren kan Stadsmiljö upphäva tillståndet med omedelbar verkan. Borttagande av farthindren sker på sökandes bekostnad.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Foto eller skanning av dina grannars skriftliga medgivande (se blankett nedan)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa