Färdtillstånd - Dispens från lokal trafikföreskrift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du behöver köra och parkera där det är förbjudet måste du ansöka om ett färdtillstånd. Det gör du genom att söka dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna.

  • Ibland innebär reglerna att du som företagare behöver söka tillstånd för att köra i Borlänge.
  • Du måste också söka tillstånd om du behöver köra, stanna eller parkera fordon på platser där det annars är förbjudet enligt de lokala trafikföreskrifterna.
  • Du kan endast få dispens om det behövs av särskilda skäl. Dispensen får bara ges då det inte utgör någon fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Beslut om tillstånd

  • Oftast får du ett beslut efter fem arbetsdagar. Ibland kan handläggningstiden bli längre, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.
  • Om din ansökan är godkänd får du beslutet och tillståndet via e-post.
  • Om du får avslag på din ansökan skickar vi beslutet med information via e-post.

Är du företrädare för ett företag?

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa