Föreningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hej! Vad roligt att ni vill söka föreningsbidrag för att stötta och skapa en meningsfull vardag för Borlängebon. Ert jobb är viktigt och ni gör skillnad.

 

Den 2 maj 2023 antog kommunfullmäktige en ny policy för föreningsbidrag i Borlänge kommun. Policyn ersätter tidigare riktlinjer och började gälla 1 juli 2023.

Policy för föreningsbidrag (PDF 304kB, öppnas i nytt fönster.)

 

Ansökningsperioden för föreningsbidrag 2024 är öppen 1 mars till 15 september.

 

Råd till er som vill söka bidrag

För att få er ansökan behandlad ska följande bilagor lämnas vid ansökan:

Observera att nedanstående handlingar kan lämnas in även innan ansökningsperioden för föreningsbidrag öppnar.

  • Årsmötesprotokoll innehållande balans- och resultatrapport samt underskriven revisionsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsplan, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Föreningens stadgar, om stadgeändringar gjorts under verksamhetsåret eller för nybildad förening.

  • Aktuellt vaccinationsintyg från Riksidrottsförbundet (öppnas i nytt fönster) ska bifogas vid ansökan (gäller idrottsföreningar anslutna till förbund inom Riksidrottsförbundet). 

 

Vid ansökan av föreningsbidrag och lokalbidrag så bedöms föregående års intäkter/kostnader och verksamhet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa