Nyttoparkeringstillstånd för näringsidkare - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Yrkesverksamma näringsidkare som använder bilen i sitt arbete och är beroende av att kunna parkera i närheten för att kunna utföra sitt arbete har möjlighet att ansöka om nyttoparkeringstillstånd för näringsidkare. Att fordonet används vid yrkesutövning är en förutsättning. Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Borlänge kommun.

Köp och hantering av tillstånd

Tillståndet är från och med den 15 april 2024 helt digitalt och köpet av Nyttoparkeringsbiljett sker via Easyparks app i din mobiltelefon. Vid ett godkänt beslut så skickas en enkel instruktion ut om hur du köper en Nyttoparkeringsbiljett via appen.

Ansökningsprocess och förnyelse

Ansökan görs genom vår e-tjänst oavsett om det är en ny ansökan eller om det gäller förlängning eller permanent byte av registreringsnummer. För byte av registreringsnummer debiteras ingen avgift.

Vid behov av tillfälligt byte av registreringsnumret på tillståndet, till exempel om bilen är på verkstad, hör av dig till kommun@borlange.se. Vid tillfälligt byte behöver du uppge vilka datum det tillfälliga bytet ska gälla mellan.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att rätt registreringsnummer anges eftersom att tillståndet är digitalt och vid parkeringsövervakning görs en sökning på bilens registreringsnummer. Vid fel angivet registreringsnummer finns risk att få parkeringsanmärkning.

Observera att tillstånd som är utfärdade före 15 april 2024 inte är digitala utan dessa tillstånd gäller på samma sätt som tidigare under giltighetsperioden som är angiven på tillståndet.

Är du företrädare för ett företag?

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa