Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en livsmedelsverksamhet i Borlänge kommun!
Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst. I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som miljöenheten behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll. Om du ska anmäla att verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

Logga in med din egen e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Till dig som ska starta helt ny verksamhet
Om du planerar att starta en helt ny verksamhet är det mycket att tänka på. Borlänge kommuns företagslots hjälper dig gärna med att ta reda på vilka tillstånd som behövs och annat som du kan behöva veta. Företagslotsen når du genom att ringa till kommunens servicecenter 0243-740 00 eller maila till kommun@borlange.se

Vad kostar det?
Miljöenheten tar ut en avgift på 1405 kronor för handläggning av anmälan att starta ny livsmedelsverksamhet.

När får jag starta min nya livsmedelsverksamhet?
Verksamheten får starta två veckor efter att din anmälan är inskickad, alternativt efter att du fått ditt registreringsbeslut.

Anmäl till rätt myndighet
För verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter som ska vidare till andra livsmedelsanläggningar gäller särskilda regler. Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).
Information för livsmedelsföretagare - Borlänge (borlange.se)

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa