Skolskjuts - Hantera skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan vårdnadshavare till elever som har blivit beviljad skolskjuts och som redan har ett busskort hantera kortet.

  • Borttappat: Kortet är borttappat. En administrativ avgift på 150 kr betalas här i tjänsten eller på skolan i samband med att det nya kortet hämtas ut.

 

  • Trasigt kort/fysiskt skadat: Kortet är trasigt av yttre påverkan. En administrativ avgift på 150 kr betalas här i tjänsten eller på skolan i samband med att det nya kortet hämtas ut. Det trasiga/skadade kortet ska återlämnas till skolan vid uttag av nytt kort.

 

  • Tekniskt fel: Kortet är helt men fungerar inte. Kortet ska återlämnas till skolan vid uttag av nytt kort. Om skolan bedömer att kortet inte fungerar på grund av yttre åverkan, kontaktar skolan vårdnadshavare. En administrativ avgift på 150 kr ska då betalas i e-tjänsten eller på skolan, innan det nya kortet kan hämtas ut på elevens skola.

 

  • Uppsägning av kort: Kortet spärras omgående och ny ansökan får göras om nytt behov av skolskjuts uppstår. Kortet kan inte återanvändas.

 

Om dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är förse beviljad elev med ett fungerande färdbevis. 

Vi har fått dina uppgifter från er tidigare ansökan om skolskjuts. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge elev är inskriven i Borlänge kommuns skola.

De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbplats https://www.borlange.se/gdprOm du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
kommun@borlange.se
0243-740 00
www.borlange.se/

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@borlange.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven är beviljad skolskjuts och har ett busskort
  • Fullständigt personnummer (ej tillfälligt)
  • Elevens vårdnadshavare har BankID
  • Den som startar tjänsten är registrerad som vårdnadshavare för eleven

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa