Presentkortföretag - Anmälan (ENDAST FÖRETAG)

LÄS MER

Här kan ni som företag/organisationer anmäla ert intresse att delta som presentkortföretag kopplat till kommunens gåvor till personalen. Gå vidare med Starta e-tjänsten

Om dina personuppgifter

I och med att du använder e-tjänsten godkänner du att Borlänge kommun får spara och behandla de personuppgifter du anger i denna e-tjänst för att kunna hantera ditt ärende. Du kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Besök Borlänge kommun - Hantering av personuppgifter för mer information om hur Borlänge kommun hanterar personuppgifter.

Fråga om inloggning

Om du loggar in med ditt företags ID så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa