Tomtkö - anmälan till kommunal tomtkö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lediga tomter för småhus

Borlänge kommun säljer småhustomter via kommunens tomtkö. Du som är intresserad av att köpa en tomt av kommunen måste först ställa dig i tomtkön. Anmälan till tomtkön sker via denna e-tjänst. 

Fördelning av tomt

När kommunen släpper nya tomter erbjuds dessa först till samtliga som står registrerade i tomtkön, där möjlighet ges till att göra intresseanmälan på tomter. Utifrån inkomna intresseanmälningar fördelas tomterna baserat på könummer, där tomten erbjuds den med lägst könummer. Om flera har gjort intresseanmälan på samma tomt skrivs de med högre könummer upp som reserver på tomten.
Om ingen intresseanmälan inkommer inom föreskriven tid på någon tomt som har erbjudits tomtkön fördelas tomten till den som först anmäler intresse för tomten. Ett krav är dock att personen står i tomtkön. 

Reservation av tomt

De som tilldelas en tomt erbjuds möjlighet att reservera tomten under en begränsad tid, oftast tre månader. Inom denna tid behöver kommunen få besked om sökanden vill köpa tomten eller inte. Om besked inte lämnats inom tre månader från reservationsdagen kommer reservationen att strykas. Det är därför mycket viktigt att själv hålla koll på vilken dag man reserverat en tomt och att lämna besked inom rätt tid, då man annars riskerar att förlora tomten.

Villkor vid köp av tomt

För att förhindra spekulationsköp har kommunen krav på den som köper en tomt av oss gällande byggnation. Inom två år från att köpet genomförts ska köparen ha uppfört ett bostadshus för permanentboende på tomten och även fått slutbesked från byggnadsnämnden för denna byggnad.
Den som köper en tomt av kommunen får inte heller sälja tomten vidare förrän ovanstående villkor är uppfyllda.

Information om personuppgiftsbehandling

Genom att skicka in din intresseanmälan godkänner du att Borlänge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter här: https://www.borlange.se/om-borlange.se/hantering-av-personuppgifter/
 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
kommun@borlange.se
0243-74000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-postadress och/eller Mobilnummer
  • Kort eller Swish-betalning
  • Avgift 300 kr/år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa