LSS - Stödfamilj tidrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tidrapport för korttidsvistelse utanför hemmet  enligt 9§ 6 LSS - Stödfamilj

Rapporten skickat till enhetschefen på funktionshinderomsorgen 2 (FHO2). Vid för sen inkommen lönerapport sker utbetalning nästkommande månad.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa