Synpunkter eller klagomål anmälan inom förskola/pedagogisk omsorg och skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom våra verksamheter tar vi emot både synpunkter och klagomål. Synpunkter är åsikter om vår verksamhet medan klagomål är ett missnöje med vår verksamhet. Med verksamhet menas utbildningen och undervisningen som genomförs i förskola och skola, vilket är reglerat i skollag och läroplaner.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa