Planbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om planbesked

Ett planbesked ger dig svar på om kommunen avser att pröva din önskade åtgärd i ett planläggningsarbete eller inte. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.

Ta kontakt med Plan- och byggkontoret innan du lämnar in din ansökan. Du som haft dialog med oss ansöker via e-tjänst här till höger. När du ansöker förbinder du dig att betala en handläggningsavgift, även om planbeskedet blir negativt.

Din ansökan ska innehålla:

  • Vem som ansöker
  • Vilka fastigheter som berörs
  • Syftet med önskade detaljplanen
  • Om ansökan avser en byggnad ska dess karaktär och ungefärliga omfattning beskrivas
  • Karta som visar vilket område som berörs

Avgift för planbesked

Avgift för planbesked tas ut enligt gällande plantaxa. Avgift tas ut för både positivt och negativt planbesked. Den som har nytta av detaljplanen ska sedan stå för kostnaden för att upprätta detaljplanen. Kommunen tar ut en avgift för upprättandet av detaljplan i form av planavtal. Avtalet tecknas med Plan- och byggkontoret. Avgifter för planbesked och planavtal framgår nedan (pdf).

Avgifter för planbesked och planavtal (pdf)

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning för alla berörda fastigheter
  • En karta med markering för vilket område man söker planbesked för

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa