Medborgarförslag

LÄS MER

Det är inte bara politiker som kan lämna förslag genom motioner. Även du som Borlängebo kan komma med egna förslag.

Ett medborgarförslag ställs till kommunfullmäktige. Det lämnas till och besvaras av politikerna i kommunfullmäktige eller annan nämnd.

Vem kan lämna förslag?

Alla som är folkbokförda i Borlänge kommun kan lämna ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har kommunal rösträtt. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för till exempel gång- och cykelvägar, skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och funktionshinderomsorg, parker och idrottsanläggningar.

Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) och inte heller vara odemokratiskt och rasistiskt.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag kan bara innehålla ett ämne men du kan givetvis lämna in flera förslag. Förslaget ska vara skriftligt och innehålla avsändarens adressuppgifter. Du kan lämna ett förslag själv eller tillsammans med flera personer.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Lämna medborgarförslaget skriftligen. Du kan använda denna e-tjänst eller fylla i en blankett.

https://www.borlange.se/kommun-och-politik/dialog-och-synpunkter/medborgarforslag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa